Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018

r

Głównym celem wykonania Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018 jest uzyskanie wiarygodnych danych pozwalających na aktualizację i kalibrację komputerowego modelu ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla stanu istniejącego, dla dnia powszedniego – dla godzin występowania szczytu porannego i szczytu popołudniowego.
Czytaj o projekcie.

Aktualności

Pomiary ruchu pieszego i rowerowego

Pomiary natężenia ruchu rowerowego W dniach 22 i 23 maja wykonywane są pomiary natężeń ruchu rowerowego we Wrocławiu. Badanie jest realizowane w 49 przekrojach pomiarowych. Pomiary są wykonane z rozróżnieniem kierunku ruchu i strony ulicy. W trakcie pomiaru...

czytaj dalej

Pomiary na stacjach i dworcach kolejowych i autobusowych

Obecnie trwają pomiary liczby pasażerów korzystających z 21  stacji i dworców kolejowych we Wrocławiu oraz 2 dworców autobusowych Badania prowadzone są we wtorki, środy i czwartki pomiędzy godziną 6:00 a 22:00. Krótkie ankiety uzupełniające Jednocześnie realizowane są...

czytaj dalej

Pomiary liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej

Trwają pomiary liczby pasażerów autobusów i tramwajów. Badanie zostanie przeprowadzone w sumie na 118 punktach pomiarowych. Osoby zliczające pasażerów zostaną rozmieszczone na przystankach i będą dokonywać szacunku napełnienia przejeżdżających pojazdów komunikacji...

czytaj dalej

Pomiary ruchu drogowego

Trwają pomiary ruchu drogowego w ramach Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i okolicy. Pomiary odbywają się przy wykorzystaniu rejestratorów wideo, których zadaniem będzie zarchiwizowanie potoków pojazdów przekraczających umowny ekran przekroju...

czytaj dalej

Badania są realizowane na zamówienie Gminy Wrocław przez Konsorcjum firm NBC Consultng Sp. z o.o. oraz LPW Sp. z o.o.