Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018

r

Głównym celem wykonania Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018 jest uzyskanie wiarygodnych danych pozwalających na aktualizację i kalibrację komputerowego modelu ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla stanu istniejącego, dla dnia powszedniego – dla godzin występowania szczytu porannego i szczytu popołudniowego.
Czytaj o projekcie.

Aktualności

Zakończenie Konkursu

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w Kompleksowych Badaniach Ruchu we Wrocławiu i okolicy oraz za wszystkie nadesłane hasła konkursowe. Jury Konkursowe wybierze spośród nich trzy najlepsze hasła promujące transport publiczny we Wrocławiu. Każdy z autorów trzech...

czytaj dalej

Ankiety uzupełniające w gospodarstwach domowych.

W okresie od 3 do 20 października przeprowadzane będą uzupełniające badania ankietowe w gospodarstwach domowych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu. Ankieterzy będą pytać mieszkańców losowo wybranych gospodarstw domowych o to skąd-dokąd, kiedy i jakim...

czytaj dalej

Badania są realizowane na zamówienie Gminy Wrocław przez Konsorcjum firm NBC Consultng Sp. z o.o. oraz LPW Sp. z o.o.

Serwis wykorzystuje pliki Cookie’s