Pomiary ruchu pieszego i rowerowego

Pomiary natężenia ruchu rowerowego W dniach 22 i 23 maja wykonywane są pomiary natężeń ruchu rowerowego we Wrocławiu. Badanie jest realizowane w 49 przekrojach pomiarowych. Pomiary są wykonane z rozróżnieniem kierunku ruchu i strony ulicy. W trakcie pomiaru...

Pomiary na stacjach i dworcach kolejowych i autobusowych

Obecnie trwają pomiary liczby pasażerów korzystających z 21  stacji i dworców kolejowych we Wrocławiu oraz 2 dworców autobusowych Badania prowadzone są we wtorki, środy i czwartki pomiędzy godziną 6:00 a 22:00. Krótkie ankiety uzupełniające Jednocześnie realizowane są...

Pomiary liczby pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej

Trwają pomiary liczby pasażerów autobusów i tramwajów. Badanie zostanie przeprowadzone w sumie na 118 punktach pomiarowych. Osoby zliczające pasażerów zostaną rozmieszczone na przystankach i będą dokonywać szacunku napełnienia przejeżdżających pojazdów komunikacji...