Zakończenie pomiarów ruchu i badań ankietowych we Wrocławiu

22 czerwca 2018 r. zakończył się etap badawczy Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i w gminach sąsiednich, polegający na wykonaniu następujących badań i pomiarów: badania ankietowe w gospodarstwach domowych, badania natężenia ruch pojazdów, rowerzystów oraz...