W okresie od 3 do 20 października przeprowadzane będą uzupełniające badania ankietowe w gospodarstwach domowych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu.

Ankieterzy będą pytać mieszkańców losowo wybranych gospodarstw domowych o to skąd-dokąd, kiedy i jakim środkiem transportu poruszają się po Wrocławiu i okolicach.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na zadane przez ankietera pytania. Każdy ankieter będzie posiadał identyfikator. Państwa odpowiedzi będą chronione tajemnicą badawczą, osoby postronne nie będą miały wglądu w poszczególne kwestionariusze, a wszystkie pozyskane dane będą anonimowe.

Każda osoba biorąca udział w badaniach ankietowych w gospodarstwie domowym będzie mogła uczestniczyć w konkursie, w którym nagrodami są hulajnogi elektryczne! Wystarczy wymyśleć hasło promujące transport publiczny we Wrocławiu i wpisać je w przeznaczonym do tego miejscu na stronie https://wroclaw-kbr2018.pl/konkurs-haslo/ do 20 października 2018 r. Hasła wpisane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. W celu przyporządkowania wymyślonego hasła do danego gospodarstwa domowego konieczne jest podanie w formularzu dokładnego adresu zamieszkania. Każdy z autorów trzech wybranych haseł otrzyma nagrodę w postaci hulajnogi elektrycznej Archos BoltV2 BK o wartości nie mniejszej niż 1 000,00 zł każda.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej www.wroclaw-kbr2018.pl.