Materiały promocyjne

Ulotka

Plakat

List do mieszkańców

Badania są realizowane na zamówienie Gminy Wrocław przez Konsorcjum firm NBC Consultng Sp. z o.o. oraz LPW Sp. z o.o.