W dniu 26 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu została podpisana umowa na wykonanie Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu – KBR 2018 pomiędzy Gminą Wrocław a Konsorcjum firm NBC Consulting Sp. z o.o. oraz LPW Sp. z o.o.

W ramach umowy Wykonawca przygotuje, przeprowadzi i opracuje Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu, celem uzyskania rzetelnych i aktualnych danych dotyczących ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego i towarowego oraz przemieszczeń pasażerów komunikacji zbiorowej.

W ramach KBR 2018 zostaną przeprowadzone następujące badania:

  • pomiar liczby pojazdów na drogach we Wrocławiu oraz sąsiednich gminach na ponad 100 punktach pomiarowych
  • pomiar liczby pojazdów korzystających z parkingów przy 9 największych centrach handlowych we Wrocławiu
  • pomiar liczby rowerzystów we Wrocławiu 
  • pomiar liczby pieszych w ścisłym centrum Miasta
  • szacowanie liczby użytkowników komunikacji zbiorowej na wybranych przystankach autobusowych oraz tramwajowych w Mieście
  • pomiar liczby osób korzystających z pociągów podmiejskich na liniach dojazdowych do Wrocławia
  • badania ankietowe przeprowadzane w centrach handlowych, na uczelniach wyższych, w zakładach pracy, w biurach, na lotnisku, na stacjach i dworcach kolejowych oraz dworcach autobusowych we Wrocławiu
  • badania ankietowe przeprowadzane w losowo wybranych gospodarstwach domowych
  • badania przeprowadzane będą również online za pomocą ankiety zamieszczonej na stronie internetowej www.wroclaw-kbr2018.pl oraz za pomocą ogólnodostępnej aplikacji mobilnej „KBR 2018”, która wykorzystywana będzie do rejestrowania podróży i zachowań komunikacyjnych.