Trwają pomiary liczby pasażerów autobusów i tramwajów. Badanie zostanie przeprowadzone w sumie na 118 punktach pomiarowych.

Osoby zliczające pasażerów zostaną rozmieszczone na przystankach i będą dokonywać szacunku napełnienia przejeżdżających pojazdów komunikacji zbiorowej. Szacowanie będzie się odbywać przed wymianą pasażerów na przystanku lub po zakończeniu wymiany pasażerów na przystanku. W przypadku niemożności oszacowania ilości osób w pojeździe ze względu na oklejenie lub zabrudzenie szyb pojazdu, obserwator będzie zobowiązany wejść do środka pojazdu i dokonać szacowania liczby pasażerów.

Pomiary będą prowadzone do 21 czerwca br. na wyznaczonych przystankach autobusowych i tramwajowych w mieście oraz na granicy miasta Wrocław.

Więcej informacji o Kompleksowych Badaniach Ruchu we Wrocławiu znajdą Państwo na stronie https://wroclaw-kbr2018.pl/.