Obecnie trwają pomiary liczby pasażerów korzystających z 21  stacji i dworców kolejowych we Wrocławiu oraz 2 dworców
autobusowych Badania prowadzone są we wtorki, środy i czwartki pomiędzy godziną 6:00 a 22:00.

Krótkie ankiety uzupełniające

Jednocześnie realizowane są badania ankietowe pasażerów na lotnisku Wrocław-Starachowice im. Mikołaja Kopernika oraz mieszkańców korzystających z centrów handlowych:

  1. Pasaż Grunwaldzki
  2. Arkady Wrocławskie
  3. Galeria Wroclavia
  4. CH Renoma
  5. Korona
  6. Marino
  7. Futura Park

W kolejnych tygodniach
zaplanowano badania ankietowe na uczelniach wyższych, w dużych przedsiębiorstwach, biurach oraz w jednostkach miejskich.