Trwają pomiary ruchu drogowego w ramach Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i okolicy. Pomiary odbywają się przy wykorzystaniu rejestratorów wideo, których zadaniem będzie zarchiwizowanie potoków pojazdów przekraczających umowny ekran przekroju pomiarowego.

Pomiary były przeprowadzane 17, 18 i 19 kwietnia oraz 25 kwietnia na ulicach Wrocławia i na granicy miasta oraz na wjazdach i wyjazdach do centrów handlowych. Kolejne pomiary wykonywane będą w maju 2018 roku.

Na każdym z punktów pomiarowych badanie będzie miało charakter jednokrotnego pomiaru ciągłego trwającego 24h bądź 16h. Na każdym z filmów będzie automatycznie rejestrowana data i godzina pomiaru.

Montaż i demontaż urządzeń nastąpi w okresie spodziewanego uspokojenia ruchu w godzinach 23:00 do 05:00 i nie będzie wymagał zajęcia pasa drogowego. Każde z urządzeń opatrzone będzie tabliczką informującą o charakterze prowadzonych prac.

Rejestratory video zostaną zamontowane w otoczeniu punktu pomiarowego na istniejących elementach oświetlenia drogi na wysokości minimum 4-5 m, przy użyciu taśm poliamidowych gwarantujących adekwatną rezerwę wytrzymałościową i wykluczających ingerencję w konstrukcję obiektu.