Pomiary natężenia ruchu rowerowego

W dniach 22 i 23 maja wykonywane są pomiary natężeń ruchu rowerowego we Wrocławiu. Badanie jest realizowane w 49 przekrojach pomiarowych. Pomiary są wykonane z rozróżnieniem kierunku ruchu i strony ulicy. W trakcie pomiaru zidentyfikowane jest m.in. czy osoba porusza się rowerem miejskim czy prywatnym, struktura kierunkowa (z rozróżnieniem strony ulicy), miejsce rowerzysty w przekroju (ulica, droga rowerowa, chodnik itp.).

Pomiaru natężenia ruchu pieszego

W pomiarach zostanie odnotowane m.in. natężenie ruchu pieszego (z rozróżnieniem strony ulicy), struktura kierunkowa ruchu, strukturę rodzajową ruchu. Badanie jest prowadzone w 8 przekrojach pomiarowych

Oba pomiary realizowane są metodą wideo rejestracji.