W środę 25 kwietnia ankieterzy ruszyli do wylosowanych gospodarstw domowych. W najbliższych dniach odwiedzą mieszkańców gmin: Siechnice, Oława, Czernica oraz Jelcz-Laskowice. Ankieterzy pojawią się również w gospodarstwach domowych we Wrocławiu, m.in. na osiedlach Popowice, Szczepin, Ołbin oraz Gajowice, Powstańców Śląskich i Tarnogaj.

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych będą realizowane w środy, czwartki i piątki od godziny 17.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 12.00 do 20.00.

Zachęcamy do udziału w badaniach oraz prosimy o udzielenie rzetelnych odpowiedzi na zadane pytania zgodnie ze stanem faktycznym, ponieważ efekt badań w dużej mierze zależy od Państwa zaangażowania!