22 czerwca 2018 r. zakończył się etap badawczy Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i w gminach sąsiednich, polegający na wykonaniu następujących badań i pomiarów:

  • badania ankietowe w gospodarstwach domowych,
  • badania natężenia ruch pojazdów, rowerzystów oraz pieszych,
  • badania absorbcji i generacji ruchu przez centrach handlowe,
  • badania liczby użytkowników transportu zbiorowego,
  • badania liczby użytkowników stacji, dworców kolejowych i autobusowych,
  • badania ruchu pojazdów przewożących towary,
  • ankiety uzupełniające na dworcach kolejowych, centrach handlowych, uczelniach wyższych, przedsiębiorstwach, biurach oraz urzędach.

Obecnie trwa opracowanie raportu z realizacji badań. Trwają też wstępne przygotowania do kolejnego etapu jakim jest opracowanie wyników badań ankietowych i pomiarów natężenia ruchu (w tym opracowania tzw. krzywych oporu, rozkładów długości podróży i macierzy przemieszczeń oraz danych służących aktualizacji modelu ruchu).

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy za udział w badaniach!